1
Czy wiesz, o ile możesz zmniejszyć koszty utrzymania domu? Czy wiesz, że gdyby wszyscy w Polsce wyłączali stan czuwania (stand-by) w urządzeniach domowych, można by oszczędzić produkcję jednej średniej wielkości elektrowni? W polskim domu w trybie stand-by działają przeciętnie cztery różne urządzenia zużywające niepotrzebnie rocznie około 175 kWh, co stanowi około 100 złotych. Jeżeli sk
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments